Montering Edge

1. Montering av toppskinne

1.1 Takskinne leveres uten forborrede hull. Bor hull (4 mm metallbor) i senter av kanalen(e), ca 50 cm fra enden og videre ca. hver 100 cm.

1.2 Monter takskinne med den avstanden du trenger fra bakre vegg.

 

2. Montering av bunnskinne

2. 1 Legg gulvskinnen løst på gulvet rett under toppskinnen.

2.2 Sett en dør inn på bakerste spor i topp- og bunnskinne. Kontroller med vater at døren står i lodd. Skyv døren til motsatt side og sjekk at den er i lodd i begge sider av gulvskinnen. Marker med blyant riktig posisjon til gulvskinnen.

2.3 Monter bunnskinnen med bruk av medfølgende tosidig tape eller med skruer. Ved tosidig tape sørg for at gulv og skinne er fri for fett. Fest deretter tapebiter på undersiden av skinnen med avstand på ca 1000 mm.

2.4 Med skruer, bor hull (metallbor 4 mm) i senter av skinnen ca 100 mm fra enden av skinnen, og videre hver 1000 mm. Skru deretter bunnskinnen fast i gulvet med 16 mm (alternativt 25 mm) treskruer. Langlo anbefaler å montere bunnskinnen med tosidig tape.

3. Plassering og justering av dører

3.1 Sett alle skyvedørene på plass. Start med den bakre døren først. Pass på at dørene er plassert i riktig kanal i toppskinnen og i tilsvarende spor på bunnskinnen. Kontroller at skyvedørene står i lodd.

3.2 Finjuster hver dør vertikalt mot vegg ved hjelp av justeringsmulighetene på bunnhjul. Løsne låsemutteren. Juster døren med justeringsbolten. Når døren er i riktig posisjon festes den ved å stramme låsemutteren. Løft døren litt opp slik der ikke er belastning på hjulene når du justerer.

3.3 Dørstopper. Dørstopperbrikken plasseres i toppskinnen slik at døren kan "hvile" i ønsket posisjon, og festes med den tosidige tapen.

Last ned PDF 

Her finner du monteringsveiledning til våre innredningspakker Monteringsveiledning