Reklamasjon, garanti og retur

Reklamasjon - Retur

Oppdager du feil eller mangler ved våre produkter, ta kontakt med oss. Vi behandler alle henvendelser etter Norsk lovgivning, og Langlo sine retningslinjer og utvidete garantier. For å kunne hjelpe deg raskt er det viktig at du har ordrebekreftelse tilgjengelig når du kontakter oss.

Mer om dine rettigheter får du hos forbrukerrådet.

Transportskader

Vi anbefaler at du reklamerer så raskt som mulig, og innen fristen for det som vil være naturlig at mangelen på produktet burde bli oppdaget. Synlig skade på emballasje eller manko som gjelder frakt/transport må meldes umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottatt levering. Om en ikke melder inn innen 7 dager vil muligheten til erstatning bortfalle, eller reduseres.

For å sikre en rask og korrekt behandling av transportskader eller en reklamasjon ber vi deg om å fylle ut vårt meldeskjema

Utvidet garanti

Vi gir deg 10 års garanti på hjulbeslag for alle våre skyvedørsfronter. Garantien gjelder ikke skade på treverk eller aluminium. Garantien gjelder ikke ved skade som følge av at produktet er brukt på en annen måte enn det som er anbefalt fra produsent, eller skade og feil som følge av reparasjoner utført av personer som ikke er godkjente av produsent.

Den ekstra utvidete garantien gjelder fra kjøpsdato.

Retur

Fjernkjøp - tilvirkningskjøp

I henhold til norsk lovgivning, Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven § 22), har man ikke angrerett eller automatisk returrett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg, såkalte tilvirkningskjøp. Langlo sine varer som blir spesiallaget/ produsert etter unike oppgitte målbeskrivelser og valg av forbruker er tilvirkningskjøp. Dermed vil varens karakter og innhold gjøre at det er lite hensiktsmessig, praktisk eller aktuelt å benytte angreretten.

Nettsalg eller så kallet fjernkjøp er salg/avtale inngått utelukkende ved bruk av kommunikasjonsmidler uten at partene er tilstede samtidig. Andre eksempler er fjernsalg over telefon og e-post

 

Kjøp gjennom en forhandler

I henhold til norsk lovgivning gjelder samme lovverk for skreddersydde bestillingsvarer gjennom en forhandler som ved fjernsalg. Man har ikke angrerett eller automatisk returrett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg, såkalte tilvirkningskjøp. Forbrukerkjøpsloven § 23 ledd 4.

 

Kjøp av møbler med valg av standard elementer ved fjernsalg/nettbutikk.

Kjøp av varer som settes sammen av forbruker mellom en rekke enkle standard elementer har automatisk 14 dagers angre- og returrett. Gjelder kun på standard møbler/varer kjøpt i vår nettbutikk.

Hvis du ønsker å benytte deg av retten til å angre må du gi melding til Langlo innen angrefristens utløp. Fristens lengde er 14 dager. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, søndag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag. Dagen da varen ble mottatt, regnes ikke med i 14-dagers fristen. Fristen begynner altså først å løpe etter at du fikk varen i sin fysiske besittelse.

Det er dessverre ikke mulig å returnere en vare uten en returseddel tilbake til Langlo. Returseddelen er din garanti for at du kan returnere varen til Langlo innenfor angrefristen, og om skader skulle tilkomme varen i returtransporten. Du mister angreretten hvis varen ikke sendes tilbake i original emballasje, og er forsvarlig pakket. Du må selv dekke fraktkostnader av varen tilbake til Langlo.

Ta kontakt med vår kundeservice for returseddel om du vil benytte deg av angrefristen.

 

Retur av emballasje

Lango AS er medlem av Grønt Punkt Norge. Hele Norges retursystem for emballasje. Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjebruken ikke belaster miljøet mer enn nødvendig. Returordningen finansieres ved at produsenter som Langlo AS betaler et vederlag for emballasjen vi benytter. Innbetalt vederlag går uavkortet til materialselskapene, og gjenspeiler kostnaden for å gjenvinne emballasjen. For deg som forbruker betyr dette at du kan levere sortert emballasje til gjenvinningsstasjonen i din kommune gratis.