Reklamasjon, garanti og retur

Reklamasjon

Oppdager du feil eller mangler ved våre produkter, ta kontakt med oss. Vi behandler alle henvendelser etter Norsk lovgivning, og Langlo sine retningslinjer og utvidete garantier. For å kunne hjelpe deg raskt er det viktig at du har ordrebekreftelse tilgjengelig når du kontakter oss.

Mer om dine rettigheter får du hos forbrukerrådet.

Transportskader

Vi anbefaler at du reklamerer så raskt som mulig, og innen fristen for det som vil være naturlig at mangelen på produktet burde bli oppdaget. Synlig skade på emballasje eller manko som gjelder frakt/transport må meldes umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottatt levering. Om en ikke melder inn innen 7 dager vil muligheten til erstatning bortfalle, eller reduseres.

For å sikre en rask og korrekt behandling av transportskader eller en reklamasjon ber vi deg om å fylle ut vårt meldeskjema

Utvidet garanti

Vi gir deg 10 års garanti på hjulbeslag for alle våre skyvedørsfronter. Garantien gjelder ikke skade på treverk eller aluminium. Garantien gjelder ikke ved skade som følge av at produktet er brukt på en annen måte enn det som er anbefalt fra produsent, eller skade og feil som følge av reparasjoner utført av personer som ikke er godkjente av produsent.

Den ekstra utvidete garantien gjelder fra kjøpsdato.

Retur

I henhold til norsk lovgivning, Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven § 22), har man ikke angrerett eller automatisk returrett på varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg, såkalte tilvirkningskjøp. Langlo.store sine varer blir spesiallaget/ produsert etter unike oppgitte målbeskrivelser og valg av forbruker. Dermed vil varens karakter og innhold gjøre at det er lite hensiktsmessig, praktisk eller aktuelt å benytte angreretten.

Du kan lese mer om dine rettigheter hos forbrukerrådet.

 

Retur av emballasje

Lango AS er medlem av Grønt Punkt Norge. Hele Norges retursystem for emballasje. Næringslivet har et spesielt ansvar for at emballasjebruken ikke belaster miljøet mer enn nødvendig. Returordningen finansieres ved at produsenter som Langlo AS betaler et vederlag for emballasjen vi benytter. Innbetalt vederlag går uavkortet til materialselskapene, og gjenspeiler kostnaden for å gjenvinne emballasjen. For deg som forbruker betyr dette at du kan levere sortert emballasje til gjenvinningsstasjonen i din kommune gratis.