Montering innredningspakker

Klargjøring for montering

Legg sidene på et mykt underlag for montering. Pass på at kantene med synlig spon ligger mot hverandre. Vær videre oppmerksom på at det er den enden som har 82 mm avstand opp til nærmeste hull, som skal stå ned mot gulvet når seksjonen er montert. I enden er det også boret hull for justeringsbein.

Justeringsbein - skyves inn i bunnen av flexisidene.
Pass på at reguleringsskrue er vendt i retning mot hull. Juster høyden med vedlagt umbraconøkkel. Justeringsbein er ikke en del av vår standard leveranse, men anbefales ved gulv som ikke er i vater. Leveres på bestilling.

1. Montering flexihyller

1.1 Klargjøring for flexihyller - 4 stk koblingsbolter må benyttes for hver hylle. Bolter ligger vedlagt i egen pose.  Monter fra bunnen i seksjonen og arbeid deg oppover. Vær grundig, og pass på at du monterer boltene i samme hullrad på begge flexisider. Skruene må ha 90° vinkel rett på, ikke overstram!

1.2 Montering flexihyller - Plasser flexihyllen slik den hviler på påmontere koblingsbolter. Sjekk at hyllen er riktig plassert på alle boltene før låsesnekken strammes. NB! Ikke nødvendig å bruke makt for at låsemekanismen skal låses. I en seksjon må det alltid være tre flexihyller for stabilitet. 

Plasser flexiseksjonen på ønsket sted. Bruk vater for riktig plassering i lodd. Når seksjonen er i riktig posisjon, festes den med plastvinkler (D). Tips! Vi anbefaler midlertidig feste med plastvinkler da finjustering av plassering/posisjon kan bli nødvendig til slutt.

2. Montering trådkurver

2.1 Klargjøring for montering av trådkurver - Monter rulleskinner i plast i ønsket hullrad ved å sette nederste tapp i hullraden under. Vær oppmerksom på at trådkurver har innfesting i øverste kant. Skruer til rulleskinner i plast medfølger i egen pose tapet fast i rulleskinne. 

2.2 Montering trådkurver - Låsetappen på plastskinnen åpnes/ lukkes for innfesting av trådkurven. Låsetappen hindrer at kurvene kan dras ut av sporet, unngår kurvras.

3. Montering hyller

3.1 Hyllen skal felles ned på toppen av flexisidene. 

3.2 Kontroller at hyllen er i vater. Fest plastvinkler, to på flexiside, to på eksisterende vegg i rommet eller sidevegg og minimum en på bakvegg. 

4. Montering garderobestang

4.1 Garderobestangen festes ca. 8 cm under hattehyllen. Merk av og skru fast et veggfeste. Veggfeste nr. 2 føres inn på garderobestang og skrues deretter fast i motsatt side. 

4.2 Mål ned samme avstand som ved første monterte veggfeste. Merk av og skru fast veggfeste nr to. Stram deretter låseskruer i hvert feste mot stang.

Montering midtholder, støttestang

4.3 Montering midtholder. Før veggfeste nummer to festes i vegg, tres midtholder inn på garderobestangen. Midtholder er anbefalt med spenn frå 120 - 150 cm. Plasser midtholder på ønsket sted, juster lengden (Justeringslengde 3,5 cm ved å rotere holderen) og skru den deretter fast i undersiden av hattehyllen med de medfølgende skruer. 

4.4 Montering av støttestang Støttestang må benyttes for å hindre nedbøying av hattehylle
og garderobestang. Max bredde på hylle uten støttestang er 150 cm. Før toveiskoblingen inn på garderobestangen og sett garderobestangen på plass i holderene. Før deretter støttestangen inn i toveiskoblingen og plasser den slik at den blir loddrett. Merk av, skyv støttestangen til side og skru fast holderne. Sett støttestangen på plass.

Montering dobbelt-garderobeoppheng

To garderobestenger gir deg muligheten til å henge tøy i to rader i tillegg til plass for langt tøy. Plassering av garderobestengene anbefales montert i den høyden som passer til lengden på tøyet som skal oppbevares.

Monteringsveiledning for Langlo.store skyvedører
Her finner du monteringsanvisning til Edge skyvedører Monteringsveiledning